Zangcoaching Individueel / Groepen

INDIVIDUEEL

De zangles en –coaching wordt geheel op maat gegeven.

Dit houdt in dat er -naast uiteraard basistechnieken als houding, adem, en klankvorming, maar ook voordracht, interpretatie, tekstbehandeling, timing en improvisatie- veel aandacht wordt besteed aan het individu.

Omdat iedere zanger(es) uniek is, wordt er specifiek gekeken naar de persoon, de stem, de mogelijkheden, en natuurlijk de eigen wensen.
Op deze manier worden alle talenten optimaal benut.

Er kan gekozen worden voor een privéles, maar ook voor een duoles, of een groepsles.

KOREN, VOCAL GROUPS, MUSICAL- EN ANDERE ZANGGROEPEN

Het moge duidelijk zijn, dat wanneer je de leden van de groep afzonderlijk worden gecoacht (individueel of in kleine groepjes; bijvoorbeeld per stemverdeling), de totaalklank sterk verbetert!

Ik geef dergelijke coachingsessies op locatie en besteed daarbij aandacht aan stemtechniek, houding, klankvorming, ademhaling, voordracht, timing en tekstinterpretatie.

De groep of dirigent kan daarbij uiteraard ook aangeven op welk gebied de coaching gewenst of noodzakelijk is.